Bonum, Bonum Vocatio of afgerond de BV, spreekt graag over zichzelf in de derde vervoeging. Julius Caesar zou er trots op zijn. En wat hebben zij veel om trots op te zijn. Bonum Vocatio gaat vooroordelen van studentenbeleggers niet ontkrachten, maar omarmt deze. Excellentie, Wiskey, Sigaren, veels te veel geld steken in de benzine van de boot. Geld moet rollen en bij voorkeur uit een goed wijn jaar komen. Beleggen doen wij met volmoed en doortastendheid. Een solide afweging van risicovolle kansen en stabiele, dividendrijke ondernemingen.

Opgericht vanuit E.S.C.’ers, Thêta en mensen die zichzelf te prominent vonden daarvoor, zullen ze ongekende winsten behalen. Bonum zal voortvaren met haar eigen identiteit binnen de beleggingsvereniging, maar draagt ook veel bij aan de vereniging. Zo zijn er bijvoorbeeld in de afgelopen 5 jaren van B&R Beurs 5 Bonum-leden bestuur van B&R geweest. Daarnaast hebben Bonum-leden vaak diverse andere belangrijke taken binnen de vereniging op zich genomen, zoals bij het symposium, lustrum en Raad van Toezicht. Verder bij andere organisaties, zijn twee leden onderdeel geweest van het Hubble-bestuur, een van de Ballenbak, een van Interactie. Wel 10 leden hebben zichzelf inmiddels de grootste eer van alle weten binnen te halen: Het Bonum Vocatio bestuur.

Bonum Vocatio is op dit moment aan het kijken naar het oprichten van een pensioenfonds op de Bahama’s. Kijkt U mee?

Verdere informatie vind U in dit oude stukje proza van eerder. Onze excuses, de schrijver van het onderstaande was niet bekend met Romeinse staatslieden:

Wij zijn een vrienden groep die defensief belegt, waar wij zeker ook ruimte openlaten voor risicovolle kansen. Het gaat er bij ons om dat leden bij leren hoe ze hun eigen portfolio het beste kunnen beheren, dat betekent dat we vaak aandelen kopen die leden ook nog privé zouden kunnen kopen. Natuurlijk willen we ook de Eindhovense studenten beleggingscompetitie winnen en daarbij hoort dat we de juiste hoeveelheid risico nemen om ook die transacties met hogere rendementen niet uit de weg te gaan. We vinden het belangrijk dat aankopen enkel gedaan worden met een goede reden, we verwachten dan ook van leden dat zij hun ideeën goed onderbouwen. Dat doen we door investeringsvoorstellen te schrijven en daar online over te stemmen. Om er voor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte blijft van wat er speelt binnen onze BV worden er (twee)wekelijks vergaderingen georganiseerd. Als een lid zo een vergadering mist, mist dit lid de informatie, maar vooral zijn kans op inspraak in wat er met de BV gebeurd. Het is daarom vooral voor elk lid zelf prettiger om bij de vergaderingen aanwezig te zijn.  Om de communicatie zo effectief mogelijk te houden wordt elk lid geacht Nederlands te spreken. 

Onze leden zijn vaak aanwezig bij de activiteiten van B&R Beurs Eindhoven, omdat zij daar graag de andere leden treffen. Voor de gezelligheid hopen ze natuurlijk dat de andere Bonum Vocatio leden ook aanwezig zijn. Bovendien vinden leden van Bonum Vocatio het super fijn om aan de rest van de vereniging uit te stralen dat ze graag naar de activiteiten gaan, dit doen wij als groep door in grote getalen aanwezig te zijn. Echter, is het belangrijk dat het duidelijk is voor leden dat aanwezig zijn geen verplichting is, aanwezig zijn doe je enkel omdat je dat graag wilt. Daarbij drukken wij tijdens onze aanwezigheid graag uit dat wij onderdeel zijn van Bonum Vocatio. Dat doen wij door het dragen van IG kenmerken zoals dassen en hemden. 

Onze leden zijn graag lid van de overkoepelende vereniging en dragen daarom graag bij aan het reilen en zeilen daarvan, zo zijn veel van onze leden actief in commissies en hebben vele van onze leden bestuur gedaan of ambitie om dit te gaan doen. Zo staan onze leden actief achter de bar in Hubble, hebben ze bijgedragen aan vrijwilligerswerk via stichting move, organiseren ze activiteiten voor de woensdagavonden en geven ze colleges!  

De leden van Bonum Vocatio hebben geen problemen met vooroordelen, als het op die over investeerders aankomt dan. Ze drinken graag gezamenlijk whisky, roken graag sigaren en vinden het stiekem heel grappig om volledig in pak met das te verschijnen. Overdressed bestaat niet voor onze leden. We dragen graag ons wapen op onze kledij om onze identiteit te tonen. Zo zijn wij trotse eigenaren van dassen en hemden die onze eenheid uitdragen. De leden acteren graag met decadent gedrag, zodat ze daar achter gesloten deuren zichzelf over kunnen uitlachen. Om af te sluiten is het geen geheim dat we het niet zo hebben op de fiscus en dat box 3 een lachertje is voor ons. 

Bestuur

Bestuur IV

Voorzitter

Penningmeester

M.P.N.M. (Maxime) Lambregts

W.W. (Wigger) Boelens

Bestuur III

Voorzitter

Penningmeester

D.M. (Dylan) Prins

J. (Jip) van Schayik

Bestuur II

Voorzitter

Penningmeester

S.C. (Sascha) Scholte

L.C. (Lennert) van der Steen

Bestuur I

(oprichtend bestuur)

Voorzitter

Penningmeester

ir. R.M. (Ruben) Wegmann

R.A.J.J. (Roeland) van Delft

Commissies

Tradi.cie

De Tradi.cie bekommert zich met het verzorgen van een goede basis van geschreven regels die het ongeschrevenne aanvullen. Daartoe houdt sub-commissie Song.cie zich bezig met aanvullen van geschreven liedregels. Tevens houdt sub-commissie Almanak zich bezig met het op papier uitgeven van de opgedane ervaringen.

Voor correspondentie kunt u terecht bij Jip van Schayik, de voorzitter.

Senaat.cie

Lekker (oud)besturen. Deze commissie bestaande uit oud-bestuursleden van Bonum Vocatio geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het huidige bestuur.

Over beslissingen van de Senaat.cie kan niet gecorrespondeerd worden